Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Số liệu thị trường bảo hiểm 03 tháng năm 2022

Về thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2022, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 55.485 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021, ...