Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
MIC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 20/04, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2023-2026. ...