Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Danh sách Ban Kiểm tra Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Danh sách Ban Kiểm tra Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Doanh nghiệp

1

Ông Trần Trung Tính

Phó Tổng Giám đốc BIC

Trưởng Ban

2

Bà Vũ Thị Hằng

Trưởng Phòng Pháp chế tuân thủ nội bộ Hanwha Life

Thành viên

2

Ông Bùi Thanh Hiệp

Phó TGĐ Chubb Life

Thành viên

3

Ông Lê Hải Phong

Phó GĐ tài chính MB Ageas

Thành viên

4

Ông Nguyễn Hồng Phong

Phó Tổng Giám Đốc VBI

Thành viên

6

Bà Phạm Thu Trang

Kế toán trưởng Tokio Marine Việt Nam

Thành viên

7

Ông Đinh Quang Trung

TP Thư ký pháp chế ABIC

Thành viên