Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Lịch sử hình thành và phát triển

(TBTCVN) - Được thành lập từ năm 1999, trong 18 năm qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) luôn là ngôi nhà chung đoàn kết, tin cậy và là cầu nối giữa doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và cơ quan quản lý nhà nước, giữa DNBH và khách hàng.


hiep hoi bao hiem
HHBHVN đã nhận được sự tin tưởng của cơ quan quản lý, DNBH và các tổ chức trong và ngoài nước. Ảnh T.L minh họa

Với vai trò là cầu nối giữa DNBH và cơ quan quản lý nhà nước, giữa DNBH và khách hàng, HHBHVN luôn tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hơn khung pháp lý, tạo điều kiện hỗ trợ để thị trường bảo hiểm (BH) phát triển ngày càng bền vững. Theo đó, trong năm 2017, HHBHVN đã tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo nghị định như: Dự thảo nghị định về BH nông nghiệp; dự thảo nghị định hướng dẫn triển khai BH vi mô; dự thảo quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo vệ người được BH; dự thảo Luật Cạnh tranh…

Ngoài ra, HHBHVN cũng đại diện cho các DNBH gửi kiến nghị đến các bộ, ban ngành nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của DNBH trong quá trình hoạt động kinh doanh như: Kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Công thương sớm ban hành quy trình phối hợp giữa 2 bên đối với vấn đề đăng ký hợp đồng mẫu theo nội dung Quyết định 35; kiến nghị biện pháp bảo vệ tàu hàng Việt Nam tránh khỏi nạn cướp biển khi đi vào vùng lãnh hải Philippines…

Đặc biệt, nhằm giúp DNBH cập nhật các thông tin mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, HHBHVN đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo dành cho các DNBH, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, tài chính, BH như: Hội thảo tập huấn về Bộ Luật Hàng hải mới; tọa đàm về “Thủ tục rút gọn tại tòa án và trọng tài - Thực tiễn áp dụng”; tư vấn pháp lý với chủ đề “Tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cách phòng ngừa tranh chấp”..., nhằm cung cấp cho cán bộ của các DNBH những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tế mới nhất, áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, HHBHVN còn phối hợp chặt chẽ với các DNBH hội viên, các ban bán chuyên trách – mà thành viên là đại diện của các DNBH hội viên xây dựng Khung quy tắc, điều khoản BH sức khỏe gửi các DNBH tham khảo; phối hợp cùng DNBH và cơ quan quản lý trong việc xây dựng mức phí BH thuần để trên cơ sở mức phí này DNBH xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí BH vật chất xe cơ giới đăng ký với Bộ Tài chính. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ 7 nhóm nghiên cứu theo 7 nội dung chủ đề gồm: Xây dựng cơ sở kỹ thuật mẫu sản phẩm BH nhân thọ; BH vi mô, BH sức khỏe; cơ chế tài chính; giao dịch điện tử và kênh phân phối mới…, do Cục Quản lý, giám sát BH Bộ Tài chính chỉ đạo, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò “ngôi nhà chung” của các DNBH, HHBHVN cũng luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của BH, sản phẩm BH, vai trò của ngành BH đối với phát triển kinh tế - xã hội thông qua các bài viết đánh giá tổng quan thị trường, diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, phóng sự; tích cực tham gia các buổi trả lời trực tuyến trên các báo đài về các vấn đề của thị trường BH…

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, HHBHVN đã nhận được sự tin tưởng của các DNBH cũng như của cơ quan quản lý và các tổ chức trong và ngoài nước như Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản, Hàn Quốc, Học viện Bảo hiểm Nhật Bản, Hội đồng BH ASEAN và Hiệp hội BH các nước khu vực ASEAN…/.