Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về Bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới tại Phú Thọ và Quảng Ninh

Vừa qua, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm việt Nam phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm tiến hành tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về Bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới tại Phú Thọ (ngày 13/9/2016) và Quảng Ninh (ngày 29/9/2016).

  Tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về Bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới tại Phú Thọ và Quảng Ninh

Đợt ra quân lần này nằm trong kế hoạch sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới năm 2016 và Kế hoạch số 3662/KH-C67-P9 ngày 13/9/2016 về việc phối hợp 3 bên giữa Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm. Theo chương trình, đoàn công tác đã phối hợp cùngCảnh sát giao thông các địa phương mở đợt kiểm tra 04 loại giấy tờ bắt buộc của người tham gia giao thông, trong đó có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bên cạnh đó, đoàn công tác liên ngành cũng đã làm việc với các doanh nghiệp bảo hiểm  và chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới hoạt động trên địa bàn Phú Thọ, Quảng Ninh như Bảo Việt, Bảo Minh, PTI, PVI, PJICO, …. Kết quả cho thấy, việc phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông với các doanh nghiệp, chi nhánh doạnh nghiệp bảo hiểm đóng trên địa bàn khá thường xuyên và chặt chẽ. 

Được biết, đoàn công tác sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát tại các tỉnh Bắc Kan, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Phước, Tiền Giang từ trung tuần tháng 10/2016.  

Hoàng Yên – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam