Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Bảo Minh dự kiến đạt 6.230 tỷ đồng tổng doanh thu

Mới đây, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023” với sự tham gia của Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), các khách mời cùng toàn thể lãnh đạo Tổng Công ty và các Giám đốc đơn vị thành viên trên toàn hệ thống Bảo Minh.

Bảo Minh dự kiến đạt 6.230 tỷ đồng tổng doanh thu

Trong năm 2022 này, Bảo Minh sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu trước thời hạn với số tổng doanh thu dự kiến đạt 6.230 tỷ đồng, hoàn thành 109,3% và tăng trưởng 16,51% so với cùng kỳ. Đồng thời Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 340 tỷ tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Mục tiêu tăng trưởng năm 2023 được đặt ra tối thiểu là 6% đối với doanh thu và 10% đối với lợi nhuận trước thuế đồng thời vẫn đảm bảo công tác duy trì kiểm soát khâu bồi thường, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Cũng tại Hội nghị, ông Đinh Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc SCIC - Chủ Tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh cho rằng, kế hoạch kinh doanh, phát triển của Bảo Minh đang thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn không được bỏ qua mục tiêu đưa thu nhập của cán bộ nhân viên Bảo Minh tiếp tục được nâng cao, bảo đảm đời sống của CBNV Bảo Minh.

Kết thúc Hôị nghị, ông Vũ Anh Tuấn động viên toàn thể cán bộ nhân viên cùng các đại lý của Bảo Minh không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt kết quả thật tốt, góp phần nâng cao đời sống cá nhân, giữ vững và nâng cao vị thế của Bảo Minh trên thị trường bảo hiểm trong nước cũng như quốc tế./.