Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy (Cập nhật mới nhất)

Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/04/2019 hiệu lực từ 10/04/2019 về việc ban hành bảng GTX để tính lệ phí trước bạ, bãi bỏ các Quyết định 149/QĐ-BTC, 942/QĐ-BTC và 2018/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành năm 2017.

Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy (Cập nhật mới nhất)

Theo đó, Bộ Tài chính quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với 3.965 loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu; 675 loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước; 42 loại xe ô tô pick up, ô tô tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước; 45 loại xe ô tô chở người từ 10 chỗ trở lên; 120 loại xe ô tô vận tải hàng hóa (chi tiết tại file đính kèm).

Đính kèm: