Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Đính kèm: