Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Thị trường Bảo hiểm: Không ngừng hoàn thiện và lớn mạnh

Trong nhiều năm qua, sự tăng trưởng ổn định và bền vững của thị trường bảo hiểm đã cho thấy kết quả khả quan trong việc thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm.

Thị trường Bảo hiểm: Không ngừng hoàn thiện và lớn mạnh

Tấm lá chắn của nền kinh tế

Trong nhiều năm qua, Bảo hiểm luôn là kênh thu hút vốn trung và dài hạn của nền kinh tế. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11/2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 118,1 nghìn tỷ đồng, tăng 40,2% so cùng kỳ năm 2017; Tổng giá trị tài sản đạt 379,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31,6%. Toàn ngành Bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 314,9 nghìn tỷ đồng, tăng 33,3%.

Bên cạnh đó, nhằm duy trì sự bền vững của thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải chú trọng bảo đảm việc trích lập dự phòng đầy đủ nhằm đáp ứng trách nhiệm cam kết đối với tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ông Phùng Ngọc Khánh- Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong thời gian qua, thị trường bảo hiểm đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kinh tế phát triển, tạo tâm lý an tâm cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

Theo ông Khánh, trước hết đó là bảo hiểm bảo vệ thiệt tại tài chính nếu có của các chủ đầu tư, người sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn vừa qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã không ngừng phát triển các sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiệt hại kinh tế, gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba, bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Từ năm 2000 đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 242.171 tỷ đồng, trong đó, riêng giai đoạn 2015-2018 là 113.000 tỷ đồng. Theo thống kê, khoảng 80% các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình kinh tế lớn của Nhà nước đã được các doanh nghiệp bảo hiểm bảo vệ về mặt tài chính trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm mà không cần phải sử dụng đến nguồn kinh phí hỗ trợ thiệt hại từ ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện chính sách tài khóa.

Bổ trợ cho anh sinh xã hội

Cũng theo ông Khánh, bảo hiểm góp phần bổ trợ cho chính sách an sinh xã hội, thông qua việc đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân. Hiện nay, tổng giá trị được bảo hiểm là 11,7 triệu tỷ đồng, trong đó tổng giá trị kinh tế tài sản được bảo hiểm của khu vực doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế lên tới hơn 10 triệu tỷ đồng, tổng giá trị được bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là 1 triệu tỷ đồng; trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, sức khỏe là 700 nghìn tỷ đồng.

Hiện nay có gần 7,5 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 8% dân số, 4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, sức khỏe ngắn hạn; 12 triệu học sinh được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn; 18 triệu lượt khách được bảo hiểm hàng không; trên 12 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn đường sắt; 1.620 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn hành khách vận chuyển đường bộ ...

Gia tăng đầu tư trở lại nền kinh tế

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm đã gia tăng đầu tư trở lại nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao. Từ năm 2000 đến nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ duy trì tốc độ tăng trưởng cao (bình quân 21,6%/năm), đã huy động gần 300.000 tỷ đồng vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, phần lớn thông qua hình thức phí bảo hiểm vào các hợp đồng bảo hiểm tiết kiệm và đầu tư dài hạn, qua đó góp phần kiềm chế lạm phát, tăng tích lũy tiết kiệm cho nền kinh tế thông qua việc bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn ổn định cho nền kinh tế. Trong đó, 70% đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm vào trái phiếu Chính phủ, góp phần ổn định các kế hoạch phát hành trái phiếu của Chính phủ…

Không những vậy, thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng tham gia thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình của Chính phủ, như : thí điểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm thủy sản… và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng tập trung tái cấu trúc thị trường bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả để phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các chuẩn mực quốc tế; Đồng thời,đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của mọi lĩnh vực kinh tế và tầng lớp dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.