Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Bảo Việt liên tục nằm trong Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024”. Bảo Việt là thương hiệu dẫn đầu và duy nhất trong ngành bảo hiểm được vinh danh 12 lần liên tiếp kể từ lần đầu Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này (2013-2024).

Bảo Việt liên tục nằm trong Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất lần thứ 12 của Forbes Việt Nam cho thấy nhiều nhóm ngành phục hồi lợi nhuận từ đáy nhưng mức độ lan tỏa chưa đồng đều, điều đó phản ánh các biến động của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn vừa qua. 

Để thực hiện Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất 2024, các công ty niêm yết trên HSX và HNX được đánh giá qua nhiều bước. 

Ở vòng sơ loại, các công ty cần đáp ứng các điều kiện: có lãi trong năm 2023, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở vòng kế tiếp, các công ty được chấm điểm định lượng trên năm tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2019 - 2023.

 Forbes Việt Nam thực hiện điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp: Vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng ngành. Số liệu sử dụng tính toán là báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023; số liệu vốn hóa được chốt vào ngày 30.5.2024. 

Là doanh nghiệp có quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt đã vượt qua 3 vòng đánh giá khắt khe của Ban tổ chức để một lần nữa được vinh dự trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” và được đánh giá cao ở cả 3 vòng. 

Bảo Việt là đại diện duy nhất của ngành bảo hiểm được vinh danh liên tiếp 12 năm kể từ lần đầu Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này. Điều này cũng phản ảnh được sự phát triển bền vững, khả năng tài chính vững mạnh của thương hiệu bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam với 60 năm thành lập./. 

Ngọc Châm đưa tin