Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành lần III nhiệm kỳ 2010-2015

Hội nghị BCH định kỳ lần III nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức ngày 12/8/2011

Tham dự hội nghị có:

-          Ông Trịnh Quang Tuyến - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 

-          Ông Trịnh Thanh Hoan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 

-          Ông Trần Vĩnh Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 

-          Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên – Tổng công ty Bảo hiểm PVI đại diện cho ông Bùi Vạn Thuận  - Ủy viên BCH

-          Ông Phùng Đắc Lộc - Tổng Thư ký - Hiệp hội Bảo hiểm

-          Bà Trịnh Tuyết Nga - Trưởng Ban phi nhân thọ - Hiệp hội Bảo hiểm

Các ủy viên BCH khác bận công tác đã được nghiên cứu tài liệu gửi kèm giấy mời họp và nhất trí với nội dung chương trình kỳ họp BCH, phương hướng hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  6 tháng cuối năm 2011.

Chủ trì hội nghị ông Trịnh Quang Tuyến - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam .

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2011; Hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  6 tháng đầu năm 2011; Hoạt động Quỹ bảo hiểm xe cơ giới 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  6 tháng cuối năm.

 

Sau khi thảo luận BCH nhất trí quyết nghị:

1.       Đánh giá cao thành tích đã đạt được của thị trường bảo hiểm Việt Nam  và hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  6 tháng đầu năm bám sát nội dung chương trình hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  năm 2011 được Hội nghị Thường niên đề ra góp phần phát triển thị trường bảo hiểm vượt qua thách thức của lạm phát và cắt giảm đầu tư công, siết chặt tăng trưởng tín dụng. Ghi nhận những nỗ lực chỉ đạo của BCH, hợp tác thực hiện của các doanh nghiệp bảo hiểm và Cơ quan Thường trực Hiệp hội để đạt được thành tích nói trên.

2.       Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng 22% nhưng vẫn bộc lộ một số tồn tại: cạnh tranh gay gắt, nợ đọng phí bảo hiểm nhiều, cần có giải pháp thu hồi công nợ tích cực, số hồ sơ bồi thường còn tồn đọng nhiều cần khẩn trương giải quyết, chi phí khai thác và quản lý còn cao cần được rà soát, cắt giảm, hạn chế những chi phí chưa hợp lý. Các doanh nghiệp bảo hiểm cần có giải pháp phòng chống trục lợi bảo hiểm và kiến nghị đưa ra giải pháp chung với cơ quan quản lý Nhà nước.

3.       Chương trình hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng cuối năm: tiếp tục thực hiện các hoạt động đang được triển khai 6 tháng đầu năm, các chương trình hoạt động đề ra tại Nghị quyết Hội nghị CEO Nhân thọ lần thứ 18, CEO Phi nhân thọ lần thứ 9 và những chương trình hoạt động còn lại của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  trong năm 2011 được Nghị quyết hội nghị Thường niên đề ra.

Các chương trình hoạt động chủ yếu bao gồm:

 

3.1.             Tiếp tục tuyên truyền bảo hiểm xe cơ giới trong sinh viên (hợp tác với TW Đoàn TNCSHCM). Trên VOV giao thông và VTC Truyền hình Hải Dương, Hưng Yên (hợp tác với Cục CSGTĐBĐS). Tuyên truyền về bảo hiểm Nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh. Tuyên truyền thị trường bảo hiểm Việt Nam  trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang Web của Hiệp hội và Bản tin Bảo hiểm & Đời sống.

3.2.             Tổ chức tốt đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm ; Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tái bảo hiểm ra nước ngoài và các văn bản pháp quy khác.

3.3.             Phối hợp với Bộ Tài chính triển khai tập huấn và tuyên truyền Thông tư 220 về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; Thông tư 47 về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; Thông tư hướng dẫn triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và các văn bản pháp quy mới ban hành.

3.4.             Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, đào tạo: Hội thảo Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam  (phối hợp với Ernst & Young); Hội thảo Động lực phát triển nghiệp vụ con người tại thị trường bảo hiểm Việt Nam  trong tương lai (phối hợp với Munich RE Singapore); Gặp gỡ trao đổi giữa doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp Môi giới bảo hiểm tìm giải pháp hợp tác phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam; Khảo sát và tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện Thông tư 126, TT103 và kiến nghị sửa đổi bổ sung; Đào tạo giám định hiện trường tai nạn giao thông (phối hợp với Cục CSGTĐBĐS). Hướng dẫn thủ tục pháp lý giải quyết các vụ kiện bảo hiểm tại Tòa Án (phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính).

3.5.             Tăng cường hợp tác, xây dựng chế độ tự quản giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Kiện toàn Ban nghiệp vụ bán chuyên trách của Hiệp hội. Xây dựng phí sàn cho một số nghiệp vụ bảo hiểm và hệ thống thông tin cảnh báo rủi ro cao đối với một số khách hàng, đối tượng bảo hiểm và đối tượng liên quan. Sửa đổi bổ sung quy tắc ứng xử giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và hợp đồng mẫu bảo hiểm nhân thọ.

3.6.             Tổ  chức giải golf, giải tennis chào mừng ngày Truyền thống ngành bảo hiểm vào tháng 11 và tổ chức mít tinh ngày Truyền thống ngành bảo hiểm vào tháng 12/2011.

3.7.             Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  đề nghị Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm khuyến cáo những khó khăn và những tồn tại của thị trường cũng như của chính doanh nghiệp bảo hiểm để từng bước khắc phục tiếp tục xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam  tăng trưởng và hiệu quả.