Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lần thứ 29 và Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 20

Ngày 28/7/2023, tại Thành Phố Huế, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lần thứ 29 và Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 20.

Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lần thứ 29 và Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 20

Tham dự hội nghị có Ông Ngô Việt Trung – Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bà Phạm Thu Phương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm; Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Đại diện lãnh đạo các Doanh nghiệp bảo hiểm hội viên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Bà Thân Hiền Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chủ trì Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lần thứ 29.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chủ trì Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 20.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo thị trường, báo cáo hoạt động cũng như các kiến nghị, khuyến nghị, đề xuất chương trình hoạt động của mỗi khối.


Các Tổng Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của doanh nghiệp bảo hiểm và của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hoàn thành những công việc đề ra đồng thời thống nhất một số nội dung cần kiến nghị với Cơ quan quản lý Nhà nước.

Các Tổng giám đốc cũng nhất trí cần thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động của thị trường bảo hiểm như việc nâng cao chất lượng quản lý kênh bancassurance, hợp tác phòng, chống gian lận bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm cần hạn chế cạnh tranh phi kỹ thuật đồng thời tuân thủ các quy định về phí, chi phí theo các văn bản, quy định hiện hành….

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm cũng tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Cơ quan quản lý, từ đó có định hướng tốt hơn, đẩy mạnh hợp tác, hằm mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm ổn định, hiệu quả./.