Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Họp các ban bán chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ kỳ II/2023

Trong 02 ngày 11, 12/7/2023, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức họp các ban bán chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (Ban Quản lý & đào tạo đại lý, Ban Bancassurance, Ban Pháp lý và Ban Tuyên truyền) kỳ II/2023 để sơ kết hoạt động của các ban trong 6 tháng đầu năm 2023 và xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm.

Họp các ban bán chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ kỳ II/2023

Tại cuộc họp Ban Bancassurance và Ban Quản lý & đào tạo đại lý, các thành viên đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các biện pháp, kế hoạch mang tính tổng thể nhằm mục đích tăng cường khả năng quản lý kỷ luật đối với đội ngũ đại lý bảo hiểm và thực hiện mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa các biện pháp nâng cao chất lượng các kênh bán hàng nói chung và kênh bancassurance nói riêng. Ban Bancassurance thống nhất xây dựng khung xử lý kỷ luật chung đối với đội ngũ bán hàng là nhân viên các tổ chức tín dụng trên cơ sở đó các doanh nghiệp trao đổi với đối tác và áp dụng thực hiện. Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ trao đổi, đàm phán với đối tác ngân hàng để quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về tỷ lệ duy trì hợp đồng. Ban Quản lý & đào tạo đại lý cũng thống nhất một số nội dung quan trọng để sửa đổi, bổ sung Quy tắc ứng xử giành cho đại lý bảo hiểm theo hướng chia các mức kỷ luật khác nhau tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, có xem xét việc cấm hành nghề vĩnh viễn đối với một số hành vi nghiêm trọng (nếu có).

Tại cuộc họp Ban Pháp lý, các thành viên cùng nhau trao đổi về các quy định, nội dung mới trong Nghị định 46/2023/NĐ-CP mới ban hành, trong dự thảo thông tư hướng dẫn; đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh của các DNBH và trao đổi về cách thức, lộ trình áp dụng thực hiện. Ban Pháp lý cũng phản ánh tình trạng trục lợi bảo hiểm hiện nay đang ngày càng nghiêm trọng và cần có giải pháp tổng thể với sự đoàn kết của tất cả các DNBH cũng như sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Tại cuộc họp Ban Tuyên truyền, Hiệp hội và các doanh nghiệp bảo hiểm thống nhất trong 6 tháng cuối năm cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao kiến thức của người dân về bảo hiểm nhân thọ để tránh sự hiểu nhầm, nhầm lẫn trong quá trình tham gia bảo hiểm, đồng thời góp phần tích cực trong việc ngăn chặn các hành vi trục lợi bảo hiểm./.