Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Đại hội Công đoàn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 23/6/2023, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với sự có mặt của 100% thành viên Công đoàn.

Đại hội Công đoàn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tham dự hội nghị có Đồng chí Dương Đức Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính, Phó chánh Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính; Đồng chí Trần Việt Khoa, Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính; cùng lãnh đạo Cơ quan Thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua Báo Cáo tổng kết của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023; Bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Giao Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo và ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu.

Hội nghị cũng thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ để Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới chỉ đạo thực hiện như: Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đoàn viên một cách toàn diện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành; Tham gia xây dựng và phát triển kiện toàn tổ chức công đoàn; Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, đoàn viên; Tích cực tham gia với cấp ủy Đảng trong việc phát triển đảng viên mới, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi”; Phấn đầu hành thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Châm