Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam lần thứ 23

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 23 bằng hình thức họp trực tuyến.

Hội nghị thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam lần thứ 23

Hội nghị có sự tham dự của Ông Ngô Việt Trung – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính; Ông Nguyễn Quang Huyền và Bà Phạm Thu Phương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cùng các thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ V, đại diện lãnh đạo của tất cả các hội viên chính thức, đại diện của một số hội viên liên kết.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo năm 2021, chương trình hoạt động dự kiến năm 2022 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cùng thảo luận và thông qua các tài liệu được xin ý kiến. Tại Hội nghị, Ông Ngô Việt Trung tổng kết lại 2 năm qua do ảnh hưởng Covid nên thị trường gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ để đạt mục tiêu kép và nỗ lực của doanh nghiệp bảo hiểm nên thị trường bảo hiểm mặc dù có giảm so với thời gian trước Covid nhưng tăng trưởng vẫn khả quan.

Nhìn chung cả năm 2021 thị trường bảo hiểm tăng trưởng 15,6%, quý 1 tăng trưởng trên 11%. Chính phủ và Bộ Tài chính đã triển khai 1 loạt giải pháp kiểm soát dịch bệnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như giảm, giãn thuế, thúc đẩy tiêu dùng giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Qua 2 năm đại dịch, nhận thức của người tham gia bảo hiểm được nâng cao, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe nhằm bảo vệ chính mình và gia đình mình.

Với sự thống nhất cao, các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam sẽ cùng đồng lòng hợp tác trong các hoạt động chung năm 2022 để cùng nhau hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra./.

Hoàng Duy