Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

VINABAI khảo sát tình hình bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2022 đã được Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới các nước ASEAN (“VINABAI”) thông qua, ngày 25/8/2022, Cơ quan VINABAI tổ chức đoàn khảo sát đến làm việc tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), trao đổi với đại diện của cửa khẩu về các giải pháp để triển khai có kết quả bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo.

VINABAI khảo sát tình hình bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo

Thành phần đoàn bao gồm: VINABAI, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Cục cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cùng với Bảo Việt Quảng Trị (đơn vị địa phương trực tiếp cung cấp bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh) làm việc với lãnh đạo và cán bộ của Đồn biên phòng Cửa khẩu Lao Bảo.

Theo Nghị định thư số 5, ý nghĩa của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới là để đảm bảo cho các phương tiện quá cảnh qua biên giới các nước trong khối ASEAN được thuận tiện và an toàn; khi xe qua nước bạn nếu chẳng may có xảy ra tai nạn thì chủ xe sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo chi trả các nghĩa vụ về tài chính đối với người bị nạn thay cho chủ xe. Như vậy sẽ luôn đảm bảo quyền lợi về tài sản và sức khỏe của người dân Việt Nam cũng như nước bạn. Để đảm bảo thuận lợi, về lâu dài, theo xu hướng số hóa, việc mua và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm được thực hiện bằng hình thức điện tử (thẻ xanh) qua cổng kết nối giữa các nước; hoặc trực tiếp tại cửa khẩu nếu phương tiện chưa thực hiện mua bảo hiểm bằng hình thức điện tử.


Cán bộ biên phòng Cửa khẩu Lao Bảo thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra đầy đủ giấy tờ về chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Các bên cũng trao đổi giải pháp đối với trường hợp chưa mua bảo hiểm khi phương tiện xuất nhập cảnh, theo hướng đảm bảo tuân thủ Nghị định thư đồng thời tạo thuận lợi cho các bên. Sau một thời gian triển khai, các bên sẽ có tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng dự kiến sẽ có văn bản đôn đốc, quán triệt các cán bộ biên phòng ở các cửa khẩu khác về việc kiểm tra các giấy tờ trong đó có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ngoài ra các bên có liên quan cũng sẽ lưu ý về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân khi xe qua biên giới phải có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự./.