Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Giá trị hợp đồng bảo hiểm có bị ảnh hưởng do lạm phát

Trượt giá hay lạm phát ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động kinh tế, tuy nhiên nếu nộp phí bảo hiểm theo kỳ sẽ giúp giảm thiểu tác động của lạm phát.

Giá trị hợp đồng bảo hiểm có bị ảnh hưởng do lạm phát

Độc giả: Giá trị hợp đồng bảo hiểm sau khi tham gia các gói có bị ảnh hưởng bởi trượt giá tiền tệ không? - Trần Thị Nhã

Đại diện Chubb Life Việt Nam tư vấn độc giả VnExpress:

Trên thực tế, trượt giá hay lạm phát ảnh hưởng chung đến tất cả các hoạt động kinh tế, bao gồm kinh doanh, đầu tư, gửi tiết kiệm... Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng mỗi loại hình sẽ khác nhau.

Chẳng hạn, nếu bạn gửi vào ngân hàng số tiền 50 triệu, khi lạm phát xảy ra, toàn bộ số tiền này của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, nếu đem số tiền đó tham gia bảo hiểm nhân thọ trong vòng 5 năm, ảnh hưởng lạm phát năm đầu tiên của bạn sẽ là 10 triệu, năm thứ hai là 20 triệu... cho đến khi bạn nộp hết số tiền này. Do đó, việc nộp phí bảo hiểm theo kỳ sẽ giảm thiểu tác động của lạm phát so với cách hình thức khác.

Hiện nay Chubb Life cung cấp danh mục đa dạng sản phẩm, trong đó có các sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm liên kết chung (UL) giúp bảo vệ toàn diện, mang đến kế hoạch đầu tư thông minh, hỗ trợ khách hàng tận dụng nguồn tiền của mình.

Khi lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Chubb Life, một phần phí đóng vào sẽ được mang đi đầu tư, với tiêu chí đầu tư đa dạng, đảm bảo an toàn và tối ưu hóa lợi nhuận, hạn chế tối đa ảnh hưởng của lạm phát. Hàng năm, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất theo như thỏa thuận của hợp đồng bảo hiểm.

Theo VnExpress