Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới chi hô trợ nhân đạo cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Bình Thuận

Ngày 15/04/2022 tại Ủy ban Nhân Dân xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Công ty bảo Việt Bình Thuận) đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân: Huỳnh Ngọc Bích, Phạm Thị Lệ Thanh, Lê Khắc Tùng, Dương Ngọc Quỳnh, Phạm Thị Lệ Mai, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Chín.

Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới chi hô trợ nhân đạo cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Bình Thuận

Bẩy nạn nhân đều bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày ngày 21/7/2020 tại thôn 2, Tân Đức – Hàm Tân – Bình Thuận. Biển kiểm soát: 86B 010887 Lái xe: Lê Thanh Trúc lái xe chạy lấn qua phần đường bên trái theo chiều đâm vào xe 79N-0315 lưu thông theo hướng ngược lại.

Thực hiện quy chế chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân với số tiền: 20.000.000đ/ 1 nạn nhân. Do vụ tai nạn gian thông xảy ra năm 2020 trước khi Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 cùa Chinh Phủ được ban hành và có hiệu lực từ kể ngày 1/3/2021. Vì vậy số tiền chi hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình có nạn nhân tử vong trong tai nạn giao thông tại Binh Thuận thực hiện chi theo quy định cũ của Quỹ.

Tai nạn giao thông luôn gây ra nỗi đau tột cùng cho người thân ở lại, số tiền từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới dù rất nhỏ xong một phần nào giúp người nhà nạn nhân bớt chút nỗi đau.

Hoàng Yên