Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra (Thực hiện theo Thông tư 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra (Thực hiện theo Thông tư 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009

Mời xem tại tài liệu đính kèm

Đính kèm: