HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Khánh thành nút giao tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 10/9/2019, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Đại diện Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt cùng Ủy Ban Nhân dân huyện Phú Lộc, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, báo đài truyền hình địa phương và các bên liên quan đã bàn giao và đưa vào sử dụng công trình “Cải tạo nút giao ngã tư đường vào khu di tích đình làng Bàn Môn và đường về chợ Truồi tại lý trình Km852+200 giao nhau với Quốc lộ 1, cải tạo nút giao ngã ba đường vào khu Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã tại lý trình Km852+400 giao nhau với Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam, lắp đặt hệ thống biển báo, đèn cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Do vị trí nằm trên Quốc lộ 1A Bắc Nam nên lưu lượng xe tham gia giao thông rất lớn, giao cắt với đường huyện trên địa bàn. Nhằm khắc phục điểm đen trên, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc đã lắp đặt đèn nháy vàng tại điểm giao cắt và cải tạo nền đường, làm gờ giảm tốc để cảnh báo đảm bảo an toàn, nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Tổng giá trị công trình là 2.000.000.000đ (Hai tỉ đồng). Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tài trợ công trình với giá trị: 1.400.000.000đ (Một tỉ bốn trăm triệu đồng). Các công trình trên được Quỹ bảo hiểm xe cơ giới tài trợ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức người tham gia giao thông tuyên truyền cho người dân hiểu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nguyễn Tuấn Anh