HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Họp Ban điều hành, ban Kiểm soát và các tiểu ban trong Quỹ Bảo hiểm xe giới tổng kết Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới năm 2016
Ngày 13/1/2016, Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ bảo hiểm xe cơ giới tiến hành họp báo cáo tổng kết hoạt động Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới năm 2016 chủ trì phiên họp Ông Nguyễn Hùng Minh –  Phó trưởng ban điều hành Quỹ dưới sự ủy quyền của Ông Phan Kim Bằng – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm 2016, tình hình thu và sử dụng Quỹ, kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng Quỹ năm 2016, xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ năm 2017.

Trong năm 2016 Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã triển khai được các công việc theo Kế hoạch sử dụng Quỹ năm 2016 đề ra như:

- Công tác tuyên truyền giáo dục: Triển khai công tác phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt không mua bảo hiểm, xác minh các vụ trục lợi bảo hiểm , tuyên truyền trên Website của Cục cảnh sát giao thông các tin bài của Quỹ.

- Công trình Đề phòng hạn chế tổn thất: Năm 2016 có 6 công trình, Quỹ đã khánh thành đưa vào sử dụng 5/6 công  công trình: Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Kan, Sơn La, Bắc Ninh, công trình tại Nghệ An do chủ đầu tư chưa  thu xếp nguồn vốn đối ứng nên chuyển sang năm 2017. Công trình đề phòng hạn chế tổn thất do 3 tháng cuối năm không có trưởng ban điều hành Quỹ hiện tại Quỹ BHXCG còn chưa thanh toán kinh phí theo tiến độ cho các địa phương được tài trợ. Ban điều hành kiến nghị Hội đồng Quản lý Quỹ có phướng hướng giải quyết để giải ngân kinh phí cho các tỉnh được tài trợ.

- Cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giớí: Các DNBH đã tuân thủ việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống tuy nhiên còn chưa đầy đủ và thường xuyên.

- Hỗ trợ nhân đạo: Quỹ đã giải quyết chi hỗ trợ nhân đạo cho 4 nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông, số tiền chi hỗ trợ nhân đạo 80 triệu đồng.

- Quỹ đã chuyển kinh phí 2016 cho Công an và Vinabai

Trong năm 2016 tình hình nộp kinh phí Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới còn chậm, ban điều hành kiến nghị các DNBH thực hiện việc nộp kinh phí đầy đủ đúng theo quy định.

Ban điều hành quỹ tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ năm 2017, các thành viên đề nghị tăng cường hoạt động phối hợp với Cảnh sát giao thông như: Xác minh trục lợi bảo hiểm, tuần tra kiểm soát , xử phạt về việc không mua và không đem giấy CNBH, tích cực tuyên truyền về Bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ nâng cao ý thức người tham gia giao thông trên các phương tiện truyền thông. Các công trình đề phòng hạn chế tổn thất ưu tiên các tỉnh miền núi, nơi địa hình hiểm trở hay xảy ra tai nạn. Công tác hỗ trợ nhân đạo cần kiến nghị mở rộng điều kiện áp dụng để có thể hỗ trợ những vụ tại nạn nghiêm trọng nhanh nhất có thể. Hệ thống cơ sở dữ liệu cần được tập trung để hoạt động hiệu quả đảm bảo các DNBH cập nhật dữ liệu đầy đủ theo quy định. Dự thảo kế hoạch sử dụng quỹ 2017 sẽ được xin ý kiến Hội đồng Quản lý Quỹ trong kỳ họp Hội đồng vào cuối tháng 2/2017.

Năm 2016 Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và các tiểu ban trong Quỹ tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, tham gia các hoạt động của Quỹ tích cực nhất mặc dù năm 2016 có nhiều khó khăn xong các công việc của Quỹ hoàn thành tích cực và đúng tiến độ.

Hoàng Yên - HHBHVN