HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Kết luận hội thảo bảo hiểm cháy và tài sản kỹ thuật
Ngày 21/7/2011 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng Bảo hiểm Cháy và Tài sản – Kỹ thuật hướng tới một thị trường cạnh tranh lành mạnh, tăng trưởng và hiệu quả” tại TP Hồ Chí Minh (thay cho kỳ họp Ban nghiệp vụ bán chuyên trách lần 2).

Tham dự Hội thảo có 43 người đến từ 23 doanh nghiệp bảo hiểm.

Đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm: Ông Đỗ Anh Trường – Phó Trưởng phòng Bảo hiểm Phi nhân thọ

Chủ trì Hội thảo: Ông Phùng Đắc Lộc – Tổng thư ký HHBH Việt Nam

Hội nghị đã nghe đề dẫn Hội thảo do ông Phùng Đắc Lộc trình bày nói về nội dung, mục đích và định hướng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo. Hội nghị đã có 4 bài báo cáo tham luận chuẩn bị trước Hội thảo và đã nghe nhiều ý kiến phát biểu trao đổi tại Hội thảo.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã kết luận những vấn đề sau đây:

  1. Những khuyến cáo chung cho thị trường từ các kỳ họp trước

-          Tình hình cạnh tranh vẫn xảy ra gay gắt: nhiều doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận giành giật được dịch vụ bảo hiểm bằng mọi giá, kể cả đến hạ phí bảo hiểm không tương xứng với rủi ro chấp nhận bảo hiểm, giảm miễn khấu trừ, giảm loại trừ bảo hiểm, mở rộng rủi ro bảo hiểm sang cả phạm vi bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm khác.

-          Mẫu đơn bảo hiểm Xây dựng – Lắp đặt do Hiệp hội ban hành ít được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các chủ dự án, chủ đầu tư, chủ thầu áp dụng; cần có sự tuyên truyền vận động tốt hơn.

-          Một số công ty môi giới bảo hiểm đưa thêm cả những rủi ro loại trừ vào rủi ro được bảo hiểm so với mẫu đơn chuẩn của thị trường bảo hiểm quốc tế, nếu doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm với loại rủi ro này chắc chắn sẽ không nhận được tiền bồi thường của nhà tái bảo hiểm quốc tế.

-          Xu thế độc quyền trong lĩnh vực bảo hiểm dầu khí của PVI và một số nội ngành khác ngày càng rõ nét được các đại biểu Quốc hội, công chúng phê phán cần phải khắc phục.

-          Ban nghiệp vụ Kỹ thuật của Hiệp hội chưa xây dựng được Bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm kỹ thuật. Đề nghị sang năm 2011 giao cho Trưởng ban soạn thảo và gửi các thành viên góp ý.

-          Đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chỉ mua bảo hiểm cho những tài sản có rủi ro nhất hoặc chỉ mua bảo hiểm cho tài sản rẻ tiền nhất (đồ dùng trong phòng nghỉ khách sạn).

-          Các đối tượng bảo hiểm thuộc ngành nghề gỗ, giày dép, dệt may, hóa chất rủi ro cao, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh quản lý rủi ro cháy nổ kém nhưng doanh nghiệp bảo hiểm vẫn giành giật bảo hiểm bằng hạ phí.

-          Các doanh nghiệp bảo hiểm chưa nhận được sự phối hợp ủng hộ tích cực của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

  1. Những khuyến cáo được đưa ra tại Hội thảo lần này

-          Cần giải thích thuyết phục khách hàng tái tục hợp đồng bảo hiểm từ khi áp dụng Quyết định 28 đến nay thực hiện theo Thông tư 220 có hợp đồng phải tăng phí theo luật định.

-          Cần phân cấp cho các chi nhánh tùy theo trách nhiệm năng lực của người đứng đầu quy mô hoạt động về thẩm quyền quyết định các điều khoản, điều kiện, tỉ lệ phí bảo hiểm khác nhau trong khi chưa quản lý tập trung được.

-          Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ đề xuất hạ phí bảo hiểm của chi nhánh nhằm thấp hơn đối thủ cạnh tranh không dựa trên cơ sở mức độ rủi ro chấp nhận bảo hiểm.

-          Cần có biện pháp giảm chi phí khai thác một cách hợp lý.

-          Đề nghị HHBHVN kiến nghị với Bộ Tài chính hướng dẫn một số tài sản không có trong danh mục tránh áp dụng tùy tiện hoặc lợi dụng sơ hở để cạnh tranh hạ phí bảo hiểm không tương xứng với rủi ro được bảo hiểm và tránh được rủi ro cho rằng không có trong quy định về danh mục vẫn bán bảo hiểm.

  1. Chương trình hoạt động đến cuối năm 2011

-          Đề nghị Bộ Tài chính tập huấn hướng dẫn thực hiện Thông tư 220, các DNBH tiếp tục đóng góp những vướng mắc cần được hướng dẫn về HHBHVN trước ngày 15/8/2011

-          Các DNBH cung cấp thông tin quản lý rủi ro: Khách hàng, hợp đồng bảo hiểm…( tổn thất và nợ phí) về HHBHVN làm tư liệu chia sẻ thông tin giao cho Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO soạn thảo Quy chế cung cấp thông tin cho Hiệp hội và Hiệp hội chia sẻ thông tin cho DNBH qua trang web nội bộ Diễn đàn DNBH.

-          Xây dựng phí sàn về bảo hiểm Cháy và Tài sản – Kỹ thuật trên cơ sở hợp tác, cung cấp số liệu của 10 DNBH có thị phần nằm trong top 10 nghiệp vụ bảo hiểm nói trên làm cơ sở tính cho toàn thị trường. Giao cho Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO soạn thảo phí sàn.

-          Các doanh nghiệp bảo hiểm cần rà soát lại nội dung, quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu từ ngữ có nhiều cách hiểu khác trong quá trình giải quyết tranh chấp với khách hàng hoặc xét xử tại tòa cần bổ sung thêm định nghĩa). Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ người tiêu dùng có quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải đăng ký hợp đồng bảo hiểm (soạn sẵn) cho Bộ Tài chính.

-          Chuẩn bị đóng góp cho dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 130.

Hiệp hội Bảo hiểm